Bæredygtighed

 

Resultaterne af Advanias arbejde med bæredygtighed er præsenteret i en særlig bæredygtighedsrapport. Gruppens første bæredygtighedsrapport blev offentliggjort sidste år,  men nu offentliggør vi en bæredygtighedsrapport for anden gang inden driftsåret 2020. Vi hos Advania Danmark er stolte af den fokus, vi lægger på bæredygtighed, og ser frem til at fortsætte denne rejse i 2021.

Rapporten er en COP-rapport (Communication on Progress), men offentliggørelse af oplysninger om fremskridt inden for bæredygtighed er en af de betingelser, der kræves af FNs Global Compact-medlemmer. Rapporten forklarer Advanias position inden for følgende områder, og hvilket arbejde vi har udført for at gøre det bedre.

BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK

Advania er en førende virksomhed inden for informationsteknologi, der mener, at teknologi handler om mennesker.

Vi stræber efter at dyrke langsigtede relationer med kunderne og skabe værdi gennem den geniale anvendelse af informationsteknologi. Vi tager ansvar for vores kunders projekter og succes, og vi mener, at Advanias succes er baseret på stærke kerneværdier, der er passion, agility og kompetence. Der er et ansvar for at være en førende virksomhed i det moderne samfund, og Advania tager den rolle alvorligt.


IT har som industri en betydelig indvirkning på samfundet. Det gælder både miljøpåvirkningen af ressourceforbruget og den energi der er relateret til produktion og brug af udstyr. Derudover har det også en sociale indvirkning, på mennesker, der arbejder i produktionen af udstyr og som er længere nede i forsyningskæden. På trods af denne effekt er IT og digital udvikling også en del af selve løsningen, og det anslås, at digital teknologi kan reducere de globale emissioner med 15%. IT er faktisk et nødvendigt link for at danne det bæredygtige samfund, vi søger.

Advanias mission inden for bæredygtighed er derfor mangesidig. Advania sigter mod at arbejde for både socialt ansvar og bæredygtighed på vores separate landes hjemmemarkeder og at leve op til det ansvar, som informationsteknologi har som industri, over hele verden.

Advanias politik i Danmark er at være førende inden for de fremmende positive effekter som informationsteknologi kan have, samtidig med at reducere de negative. Det indebærer at lede efter mulighederne for at forbedre og gennemgå den nuværende forretningspraksis over for miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og forretningsetik.

 
 
Bæredygtig udvikling

Advania accepterede betingelserne i FN's Global Compact i 2019, og har vedtaget De Forenede Nationers ti grundlæggende principper. Advania har set på De Forenede Nationers globale mål som en vejledning i dets bæredygtighedsarbejde. 

De globale mål er alle sammenkoblet, men Advania har valgt de mål, som vi mener, at virksomheden kan have størst indflydelse på. De globale mål, som Advania har prioriteret, er som følger:  • Uddannelse for alle
  • Ligestilling
  • Bæredygtig energi
  • God beskæftigelse og økonomisk vækst
  • Innovation og struktur
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Klimaindsats
  • Fred og retfærdighed
  • Samarbejde om mål

Advania ved, at der sker reel forandring i massernes magt og arbejder derfor systematisk med øget samarbejde inden- og udenfor landet, med det formål at øge succesen med vores aktioner for bæredygtighed.

 

Garanti fra Advania

Det er Advanias ansvar at øge dets positive indvirkning af dets aktiviteter på samfundet og miljøet, samt at reducere den negative indvirkning.

Da Advania er en førende IT-virksomhed, er det vigtigt, at vi arbejder systematisk med at øge bæredygtigheden, forbedre resultaterne, øge kvaliteten af tjenesterne og forlænge udstyrets levetid. Advania er forpligtet til at overholde gældende love eller andre bindende krav i samfundet for ovenstående aspekter. Vi stræber efter at opretholde positiv kommunikation med kunder og partnere og informere om de positive effekter af den digitale udvikling. Advanias bæredygtighedspolitik er opdelt i tre hovedafsnit.

Bæredygtig Advania

Advanias mål er at rekruttere, styrke og fastholde kvalificeret personale. Advania er på udkig efter medarbejdere, der har praktisk viden eller erfaring, mennesker, der viser initiativ, positivitet, professionalisme, serviceånd og altid leder efter de bedste løsninger til virksomhedens kunder.

Bæredygtig service

Advania sigter mod at være en førende virksomhed inden for informationssikkerhedssystemer. Det er vigtigt for virksomheden at gøre de korrekte oplysninger tilgængelige for de rigtige mennesker på en sikker måde og beskytte den position, at teknologiske fremskridt stiger, men ikke reducerer de vurderede sikkerhedskrav.

Bæredygtig forsyningskæde

I samarbejde med partnere vurderer vi forsyningskædepraksis for at reducere risikoen for menneskerettighedskrænkelser, miljøforbrydelser og korruption. I 2019 var Advania Group en del af Responsible Business Alliance for bedre at kunne gennemgå og evaluere virksomhedens forsyningskæde.

Kontakt os

?i