Interflora Danmark

Advania bistår Interflora Danmark med drift og support på dele af deres IT-platform.

Leverancen indeholder hosting af servere i Advania's datacenter, løbende overvågning af netværket og sikkerhed, cloud tjenester, backup, on-boarding af nye medarbejdere, IT-support pr. remote, og ved månedlige onsite besøg, samt løbende sparring og rådgivning omkring deres platform.

Interflora har udtrykt at de oplever Advania som faglig kompetente, fleksible og serviceorienteret. De har oplevet, at blive taget alvorligt.


?i