Datacenter

Fordi fremtiden er softwaredreven og -defineret

I dag er alle virksomheder softwarevirksomheder – også dem, der ikke sælger software. Efterhånden som forretninger bliver stadig mere softwaredrevne og IT bliver stadig mere softwaredefineret, bliver evnen til 24/7 og sikker afvikling af drifts-, forretnings- og brugerapplikationer helt afgørende.

Advania har 15 års erfaring med at konfigurere og implementere den IT-infrastruktur, der er basis for virksomheders værdiskabelse. Vi bygger broer mellem teknologimuligheder og kundevirkeligheder og designer løsninger, der sikrer effektiv afvikling af applikationer og giver mest IT-for pengene.

Vil du vide mere?

 

Vi har anerkendt viden om IT-infrastruktur

Vores teknologipartnere tæller HP, Lenovo, Ubiquiti, Veeam og Microsoft. Derudover sælger og rådgiver vi også inden for andre mærker som Dell, Nimble Storage, EMC, Symantec og Cisco – samt Eaton og APC på strøm.

Vores konsulenter og specialister er alle certificeret på højt niveau.

Under menuen “om Advnia / Kunde Cases” kan du læse om hvorfor bla.a. Nordkysten A/S valgte Advania som leverandør af IT-infrastruktur.

 

Med hele vejen fra mulighed til virkelighed

Kravet til fremtidens virksomheds-IT er ikke til at misforstå: Det skal kræve færre ressourcer at levere den IT, virksomheden og forretningen har behov for. Og fordi de behov ændrer sig efterhånden, og i takt med, at markedet og kunders præferencer ændrer sig, skal IT-afdelingen og serviceudbuddet være lige så fleksibel og omstillingsparat, som forretningen er nødt til at være for at være konkurrencedygtig. Og derfor er forventningen også, at IT skifter fra at være en overvejende kapitalomkostning til at kunne finansieres over driften.

Vejen til at indfri de store forventninger er brolagt med standardisering, skybaserede tjenester, softwaredefineret infrastruktur og nytænkning af IT-organisationens rolle og funktion. For enden af den vej venter evnen til at levere automatiseret og brugerbetjent udrulning og drift af digitale arbejdspladser, selvbetjent infrastruktur efter behov og som driftsomkostning, samt lineær og horisontal skalérbarhed som reducerer kapitalbinding og eliminerer behov for at forudsige kapacitetsbehov.

Alt mens teknologimulighederne bliver flere og flere

Alt mens teknologimulighederne bliver flere og flere og forventningerne til IT-afdelinger bliver højere og højere bliver udfordringerne med at omsætte de muligheder til virkelighed større og større.

For de fleste virksomheder gælder, at forretningen har flere forventninger til IT-afdelingen, end den kan faktisk kan indfri. Det kan skyldes økonomi, organisation, IT-gæld eller andet. Uanset årsagen er det dén og forretningens særkende, der definerer vejen til succes, ikke de teknologier, som vejen er brolagt med.

Advanias løsningsarkitekter, netværksspecialister, Microsoft MVP’er og eksperter på storage, backup og gendannelse af data er vores kunders garanti for fleksibel og skalérbar IT-infrastruktur til en ukendt forretningsfremtid.

At sikre sig pålideligt og tilgængeligt data

Vi ser at behovet for virksomheder der vil sikre sig pålideligt og tilgængeligt data, er fortsat stigende og behovet evalueres konstant. Der ønskes en sikkerhed for at datacenter er moderne og altid ajourført, samt fleksibelt nok til at imødekomme fremtidens behov.

Strege krav til sikkerhed, tilgængelighed og måske på flere forskellige geografiske placeringer op operationer.
Datacentret er ofte i øverste ledelses interesse, og måske deles i andre interne mål- og arbejdsgrupper. Et datacenter spiller en kritisk integreret rolle i at sikre virksomhedens forretningsdrift, og skal fungere uden afbrydelse.

Flere større virksomheder vælger at outsource datacentret for at opnå en stabil og sikker struktur til faste lave budgetterede omkostninger, i en lang periode fremadrettet.

 

Chr. Hansen valgte at skifte til hyper-konvergeret infrastruktur med Advania

HCI (hyper-konvergeret infrastruktur) drevet af vSAN og bygget med HPE og Arista hardware.
Det var ikke hardware, der blev efterspurgt – Det var service. Ønske om en IT-infrastruktur der først og fremmest kunne understøttets af en servicemodel som selve teknologien muliggør.
Kontakt os

 

Bo Reggelsen
Business Unit Director, Datacenter
M: 2028 5170
?i